Agnestads Kyrkoruin

Falköpings Kommun

 

En av de tre första kyrkoplatser i Västgötalagen nämner som grundade av Sankt Sigfrid, var Agnestad. Den första

kyrkan måste dock varit något annorlunda än den vars rester vi i dag kan se Troligen var det en träkyrka, möjligtvis

i stavkonstruktion. Våra dagars kyrkoruiner härrör från en mäktig rundkyrka, troligen från 1100-talet. Kyrkan som

var Sveriges minsta rundkyrka, hade en fri uppbyggnad av tuktstensförband och bestod av rundhus jämte runt kor

direkt anslutet till detta.  På kyrkogården har man hittat minst två gravar från 1000-talet, den äldre kyrkans tid. Agnestad

bildade tillsammans med rundkyrkorna i Dimbo och Skörstorp en liten särpräglad grupp inom det västgötska kyrko-

arkitekturen. Endast kyrkan i Skörstorp är bevarad. Agnestads kyrkoruin utgrävdes 1901 av dr Hugo Frölén.

Den konserverades 1925 av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening.

 

Koordinater X 6449543, Y 1370265

Se bilderna i ett bildgalleri