Åhaga Gamla Lokverkstad

Borås Kommun

 

Åhaga gamla lokverkstad i ett plan byggde år 1884 av Kinds Härads Järnvägar och är ytan ganska stor.

Den har shedtak som tillkom vid en tillbyggnad på 1920-talet och stora fönster längs låga väggar. En

skorsten står ännu kvar och vittnar om en tid då Åhaga var verkstad för underhåll av en södergående

järnvägsbana och så småningom även för reparation av lok och vagnar. 1944 var 130 personer verk-

samma här men 1955 lades verksamheten ner. I över trettio år stod byggnaden tom och lämnad att förfalla.

En medveten upprustning för nuvarande syften tog fast i början av 2000-talet och den 13 juni invigdes

det nya Åhaga.

 

Koordinater N 57.70962°, E 12.94525°

 

Se bilderna i ett bildgalleri