Ålgården i Borås

Ålgården var från början en kvarn som grundades på 1600-talet.
Under en period användes huvudbyggnaden som vattenverk.

Koordinater X 6404729, Y 1328654

Se bilderna i ett bildarkiv