Algutstorp Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Större delen av Algutstorp kyrka uppfördes under medeltiden, troligen under 1100- eller 1200-talet.  Det var då en

mindre med raksluten kor. 1748 byggdes kyrkan ut bl.a. sakristian. Vapenhus och torn kom senare.  Kyrkans stora

takmålning utfördes i samband med en renovering 1750, och är målad av Sven Kinnander.  Den har motivet Yttersta

domen. Altartavlan är från 1695 och visar Korsfästelsen och Maria och  (kanske) Johannes. Predikstolens ursprungliga

färg, från tillkomsttiden på 1600-talet, har tagits fram i modern tid. Den medeltida dopfunten har ett välbevarat liljemönster.

En mässkrud från 1600-talet har bevarats.  Tornets klocka är gjuten 1536 och har fått namnet Maria Magdalena.

 

Se bilderna i ett bildgalleri