Allmänningen Vesene

                                                                                             

Var Allmänningen har legat vet ingen med säkerhet. Troligen är att den låg vid fattigstugan eller på tån. Enligt kyrkböckerna

bodde här Petter Persson och hans familj från 1847. Petter var född på Arnåsatomt 1815 och gifte sig 1847 med Annika Andreasdotter.

I husförhörslängden har prästen noterat att Petter och Annika vistas på okänt ort. 1894 flyttade f.d. soldaten Sven Ivar till en liten stuga

strax intill fattigstugan. Ivar hade varit soldat på Haggårdens soldattorp. Dottern Hanna flyttade till Borgstena 1900. Stugan är borta men lite

rester av husgrunden finns kvar och brunnen.

 

Koordinater X 6429524, Y 1334978

 

Se bilderna i ett bildgalleri