Asklanda Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Kyrkan i Asklanda är Nårungas pastorat äldsta helgedom. Den anses ha uppförts under 1100-talets senare del.

Byggnadsmaterialet är kvaderhuggen sandsten, en stensorts som inte finns på närmare håll än i trakten av Falköping.

Nuvarande torn byggdes i samband med kyrkans restaurering 1897-98. Materialet består av röd granit, som brutits i

bygden.  Vid denna restaurering påträffades under kyrkans golv två bysantinska mynt, varav det ena har årtalet år 1030.

Kyrkans förnämsta inventarium är altaruppsatsen i rik barock från 1715. Tavlan, visar Moses med budorden, mot en

bakgrund bestående av praktfullt utskuren akantus. 1940 konserverades altaruppsatsen av konservator Engblad, Alingsås.

Man fick då fram de ursprungliga färgerna. Längst ner på altaruppsatsen står det, "Gud till ära och hans H.  Tempel till

prydnad är dena altartafla i konung Carl XII:s tidh förfärdigat och med kyrionens medel bekostat, dåvarande  pastor

Her Mathias Abelin, Ano 1715. Målat af Mikael Schmith." Predikstolen är från 1600-talet. Dopfunten anses vara

från 1200-talet. Dopfatet, av mässing är troligen ett krigsbyte från Tyskland, tillverkat i Magdeburg 1688. I tornet

hänger den gamla kyrkklockan. Den är mycket tung, har varken årtal eller annan inskription, men anses vara från

medeltiden  och med stor sannolikhet gjuten i Asklanda.

 

Se bilderna i ett bildgalleri