Åsle Kyrka

                                                                                             

Kyrkans kärna är från 1100-talet men korsarmarna i norr och söder byggdes till under 1570-talet. Södra korsarmen kallas "Mularpskyrkan"

eftersom den från början var avsett för folket från Mularp. I den norra korsarmen fanns det förr det Lilliehöökska gravkoret. Det används nu

som dopkor. Taket täcks av gotiska kryssvalv. Vid en restaurering 1948 fick kyrkan sitt nuvarande utseende, bara altaruppsatsen och

predikstolen står kvar i ursprungligt skick. Altaruppsatsen är snidad i trä 1734 av mäster Cransberg. Den har flera skulpturer och inramar

altartavlan, med motivet Jesu dop. Bildhuggaren Bengt Wedlin har gjort predikstolen 1718. Den medeltida dopfunten är huggen i sandsten.

Gustav Horn och hans hustru Jacobina Catharina Lilliehöök skänkte kalken på 1600-talet. Vinkannan dateras till 1648.

I Åsle kyrka finns många gravminnen bevarade. Äldsta gravstenen vid västra kyrkogårdsmuren har både Tors hammare och det kristna

korset inhuggna. Här finns också flera stavkorshällar från 1100-talet.

 

Koordinater X 6452369, Y 1375306

 

Se bilderna i ett bildgalleri

 

K