Äspereds Kyrka

Borås Kommun

Är uppförd 1861 och består av långhus med halvrund absid, torn med hög lanterning och sakristia i norr. Interiören

har föga av intresse att erbjuda. På altaret står ett kors med svepduk. Dopfunten är av mästaren Andreas från slutet

av 1100-talet. Kyrkan renoverades 1936.

 

Koordinater X 6406401, Y 1343923

 

Se bilderna i ett bildgalleri