Bäcken Grevadalen

Ett antal bilder från Bäcken eller Grevadalen som ligger cirka

300 meter från Alingsåsvägen mittemot Greva såg och Säveån

Vårgårda Kommun

Se bilderna i ett bildgalleri