Bågbron i Rydboholm

Borås Kommun

 

Vägbron över Viskan i Rydboholm är byggd som en bågbro med överliggande båge av betong.

Bron är uppförd 1934. Spännvidden är 49, 5 meter och bredden 6 meter.

 

Koordinater: X 6395307, Y 1325360

 

Se bilderna i ett bildgalleri