Bälinge Kyrka

Alingsås Kommun

 

Den rektangulära stenkyrkan med spånklädda trägavlar och klocktorn på västnocken samt sakristia i öster har troligen

fått sin gestalt under karolinsk tid. Altartavlan bär årtalet 1691. Det största intresset tilldrar sig här altarskranket. Det är

polygonalt och gallerformigt genombrutet, har ornering i den speciellt allmogemässiga karvsnittekniken och bär en lång

inskuren inskrift med årtalet 1684. Dopfunten, ornerad med repstavar, härstammar från omkring 1200. Dessutom har

ett par träskulpturer bevarats, en stående diakon från 1200-talet och ett krucifix från 1400-talet.

 

Koordinater X 6429407, Y 1310364

Se bilderna i ett bildgalleri