Bärebergs Kyrka

Essunga Kommun

 

Fick sin nuvarande yttre gestalt, en salbyggnad med tresidigt kor, vid en ombyggnad 1666. De västra delarna torde

till stor del vara medeltida. En restaurering 1905 förstörde det gamla innertaket, målat av Johan Wahlin 1764.

Från samma år är altartavlan, pietetsfullt restaurerad 1939, då även 1700-talspredikstolen renoverades.

 

Koordinater X 6458112 Y 1318914

 

Se bilderna i ett bildgalleri