Berghems Kyrka

Marks Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkans äldsta delar är från tidig medeltid. I sin nuvarande form består kyrkan av rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster och torn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Ingångar finns vid tornets västra sida samt vid södra långväggen. En genomgripande ombyggnad på 1790-talet, så sakristian uppfördes. Av medeltidskyrkan återstår den södra väggen. Klocktornet, som pryds av sin lilla öppna lanternin tillkom 1826. Byggnaden restaurerades 1911-1912 och då bemålades innertaket och bänkarna i en blå färgton. Arbetena leddes av Reinhold Callmander. ^r 1927 utvidgades orgelläktaren under ledning av Allan Berglund. Vid en omfattande renovering 1977 installerades ny värmeanläggning, nytt golv, ommålning av interiören och senmedeltida kalkmålningar togs fram och restaurerades. Man fann även en gammal portal och en mindre fönsteröppning i södermuren, som nu är utmärkt.

 

 

Koordinater N 57.46420°, E 12.58716°

 

Se bilderna i ett bildgalleri