Bitterna Kyrka

Vara Kommun

 

Uppfördes 1807, tornets spira 1857. Den vida och ljusa interiören har väl omhändertagits av 1936 års restaurering,

som och så låtit förut övermålade dekorationer från byggnadstiden komma till sin rätt. Altartavlan är en oljemålning

från senare hälften av 1800-talet, framställande Kristus på korset. Den vackra predikstolen från 1600-talet fick

1936 sina fyllningar prydda med målningar av G. E. Ström. Av medeltida inventarier märkas ett litet krucifix från

1400-talet och en praktfull dopfunt från tiden omkring 1200. Vid kyrkväggen står en vacker gravsten, lagd över

kyrkoherde Måns Andreae, död 1633.

 

Koordinater X 6449995, Y 1333893

 

Se bilderna i ett bildgalleri