Bjärklunda Kyrka

Skara Kommun

 

Uppfördes 1781 i huggsten, sedan de båda kyrkorna i Bjärka och Härlunda övergivits.  Den har tresidigt kor och torn

med hjälmformad huv. Restaureringen 1931  återställde den sobra och ljusa klassicistiska interiören. Den starkt realistiska

skulpturgruppen på altaret - de sörjande  vid korsets fot - är ett arbete från en Münchenatelje 1881. Bakgrunden är en

landskapsmålning,  föreställande Jerusalem. Av den gamla altartavlan från 1600-talet återstår en oljemålning - Nattvarden -

och några skulpturer. Läktaren med målade apostlarporträtt i bröstningens arkadfält utfördes 1726 på  bekostnad av

Christian Mattias Behrens. Dopfunt från 1100-talet

 

Se bilderna i ett bildgalleri