Björketorps Kyrka (Rävlanda)

Härryda Kommun

 

 

 

 

 

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1861 efter ritningar av arkitekten Helgo Zettervall efter nygotiska stilideal, men invigdes först år 1866. Den äldre sannolikt medeltida kyrkan, som låg omkring hundra meter åt sydost närmare Rävlanda samhälle revs och den fick bidra med stenmaterial till nybygget. Fasaden är i vitrappad sten med mörk taklist prydd med tandsnitt. På tornet finns rundbågelister och taket har en lanternin som kröns av en spira. Byggnaden restaurerades 1935 under ledning av Knut Nordenskjöld, innertaket värmeisolerades 1953 och vi restaureringen 1974 fick kyrkan sin nuvarande interiör och färgsättning. I den medeltida kyrkan fanns takmålningar utförda av Sven Wernberg. En liten del av takbrädorna återfanns vid en renovering på 2000-talet och de förvaras nu i kyrktornet.

 

 

 

Koordinater N 57.63140°, E 12.49688°

 

Se bilderna i ett bildgalleri