Bölse Kvarn

Falkenbergs Kommun

 

Bölse kvarn återuppbyggdes 1896 efter brand. Kvarnen användes för malning av foder och brödsäd av mjölnaren Åke

och hans hustru Helga Karlsson. På 60-talet fanns här även en kiosk med minigolfbana och camping. Kvarnen drevs till

en början med vinden, under en tid användes en råoljemotor och i slutet en elmotor. Kvarnen har tre kvarnstenar och en

sikt, på senare tid även en foderblandare.

Koordinater X 6318658, Y 1292685

 

Se bilderna i ett bildgalleri