Borås Nedre Lokstallar

Borås Kommun

 

Det gamla lokstallet är beläget vid banområdet sydväst om Borås nedre station. Man anlade bangården för

järnvägen Borås-Varberg och lokstallet tillkom år 1894 och uppfördes av Göteborg-Borås Aktiebolag.

Man använde lokstallarna för drift och underhåll av loken hade man ett antal platser byggt lokstallar

med tillhörande vändskiva som fortfarande finns kvar i dag.

 

Koordinater N 57.43159°, E 12.55809°

 

Se bilderna i ett bildgalleri