Borga Kyrkoruin

Vara Kommun

 

På en låg ås vid väg 186, 2 km S om Edsvära kyrka ligger ruinen av Borga kyrka. Gamla gravhögar finns intill.

Kyrkplats, 70x40 m. Mitt på kyrkplatsen är den helt övertorvade grunden efter Borga kyrka. Kyrkgrunden

11x3,5 m, är synlig i Ö (ca 2 m l stenrader och 0,1-0,2 mh av 0,5-0,6 m l stenar).  I NV hörnet en rest sten,

0,8 m h, 0,7m br och 0,1-0,2 m tj. I SV hörnet ligga två stenar intill 0,8 mst.  I NÖ delen av kyrkgrunden

en kvarnsten 1,5 m diam och 0,3 mtj, med ett hål i mitten, 0,2 m diam.  Minnessten rödgrågnejsgranit, 2,05 m h

1 m br och 0,53 m tj. Inskrift i ettförsänkt fält mot S:

"HÄR STOD BORGA KYRKA"

 

Koordinater X 6458786, Y 1345076

Se bilderna i ett bildgalleri