Borgstena Kyrka

Borås Kommun

 

De äldsta delarna. bl.a. nordväggen härstammar från 1100-talet. Sin nuvarande utformning fick kyrkan 1753.

Från denna tid kommer också den större delen av kyrkans nuvarande inredning, t.ex. bänkarna. Altartavlan

är utförd av okänd konstnär. Eftersom originaldopfunten finns på Statens historiska  museum har församlingen

fått en avgjutning. Dopfatet är dock mycket gammalt, troligen från  1400-talet. Predikstolen med sitt timglas

är också utförd av okänd konstnär på 1600-talet.  Takmålningarna är utförda 1763 av konstnären Detleff

Ross. På läktarbröstet finns målningar av  elva av Jesu lärljungar med Mästaren i mitten. Målningarna är

utförda av konstnären Johan Blombergh.  I klockstapeln finns två klockor, som mer i 500 år kallat Borg-

stenabor till gudstjänst och manat till bön.

 

Koordinater X 6420742, Y 1335301

Se bilderna i ett bildgalleri