Börstig Kyrka

 Falköpings Kommun

Börstigs kyrka är en kyrkobyggnad i Börstig som tillhör Åsarps församling i Skara stift. Den uppfördes 1823 och ersatte en tidigare

medeltida kyrka på samma plats. Borstigs socken hade under medeltiden ytterligare två kyrkor, en i Mussla och ytterligare en i Döve

by, båda övergavs på 1500-talet.Nuvarande kyrka som uppfördes 1823 består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt kor åt öster.

Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns ett smalare och lägre vapenhus av trä som är en våning

högt. Långhus och kor täcks av ett gemensamt sadeltak som är valmat över koret samt i väster. Sakristian och vapenhuset har varsina

sadeltak. Alla tak har nyligen blivit klädda med omålad, förzinkad plåt. Predikstolen och altartavlan är utförda i sen barockstil, från

omkring 1730. Dopfunten i sandsten i romansk stil härrör från den medeltida kyrkan. Kyrkklockarna från 1790 respektive 1893 hänger

i den fristående klockstapeln.

 

Koordinater Y 6432234, X 1361730

Se bilderna i ett bildgalleri