Brämhults Kyrka

Borås Kommun

 

Den senmedeltida kyrka ersatte på 1400-talet en tidigare kyrka från 1200-talet, möjligen en stavkyrka. Troligen är

kyrkan byggd på en hednisk kultplats. Vid en omläggning av golvet 1951 fann man flera gravar och mynt från danske

kungen Erik Menveds tid, 1268 - 1319. Att den nuvarande kyrkan byggdes på 1400-talet bekräftas i ett brev från

1479, undertecknat av biskop Brynolf i Skara, där han kallade kyrkan Maria Magdalenas kapell i Bremholt. Brämhult

kom att tillhöra Borås pastorat på 1600-talet. Då reparerades kyrkan, som förfallit. Den fick småningom  ett välvt innertak

med målningar av Dittlef Hof. 1745 byggdes klockstapeln. I slutet av 1700-talet förlängdes kyrkan och fick ett nytt vapenhus.

Altartavlan tillkom 1917, målad  av Olle Hjortzberg. Den nuvarande takmålningen är gjord av John Hedaeus 1925. Vid en

inre restaurering 1952 tog man fram alla gamla målningar på bänkar och väggar, samt en del äldre inventarier. Träkorset från

1799 och har fått en textil till bakgrund, skissad av Folke Heybroek. Den nya orgeln installerades 1983 och är byggd av

Grönlunds orgelbyggeri.

 

Koordinater X 6404594, X 1334565

Se bilderna i ett bildgalleri