Brännerigården

Ligger på Västerlånggatan i Borås och är en av Borås äldsta byggnad. Den är uppförd år 1734 och har klarat 2 av

de tre stadsbränder som drabbade Borås år 1727, 1822 och 1827. F.d Swartzka teatern uppförd 1734 sannolikt

som bostadshus i en stadsgård. Borås enda kvarvarande byggnad på sin ursprungliga plats förutom Carolikyrkan

Byggnaden ingick senare i ett kronobränneri som anlades 1776 och därav namnet. Byggnaden användes senare

som kontor för ett färgeri. Utöver detta har den använts till bl.a teater och hotell.

 

Koordinater X 6403375, Y 1329145

 

Se bilderna i ett bildgalleri