Broddarps Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Uppfördes på den gamla grunden 1898 av granit med gotiskt torn i väster. I sakristians vägg är inmurad en vacker

gravsten över Nils Larsson Kafle. Altartavlan är en golgatamålning i barockstil från 1600-talet. Dopfunten är från

1200-talet  med inskrift av blandade runor och latinska bokstäver.

                                                                                             

Se bilderna i ett bildgalleri