Brunns Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

År 1893 byggdes den nya, vackert och högt belägna, gråstenskyrkan, väl synlig för de vägfarande. Ovanför portalen

står inskriptionen "Jubelåret 1893" till 300-årsminnet av Uppsala möte. Vid en genomgripande renovering 1927 placerades

den gamla kyrkans läktarbröst in i den nya helgedomen och dess målningar togs fram. I mitten syns triangeln med det all-

seende ögat och vid sidorna sex apostlar - Simon, Matteus, Mathias, Petrus, Johannes och Lukas - infogade i medaljonger.

Även det gamla stenaltaret, med sin tavla från 1600-talet, togs till heder igen. Tavlan föreställer instiftandet av nattvarden och

korsfästelsen. Nedanför ser man fyra kvinnofigurer, placerade omkring ett krucifix, vars föremål anses härstamma från 1200-

talet. Från samma tid härleder sig också dopfunten av sandsten med reliefer, placerad vid korets högra sida.  Predikstolen

är förfärdigad av rådmannen Hans Christoffer Datan, mästaren till predikstolen och altaruppsättningen i Ulricehamns kyrka.

Orgeln, med 14 stämmor, är uppförd år 1927 av orgelbyggaren Herman Nordfors, Lidköping.  I kyrktornet hänger två klockor,

den större från år 1678 och en mindre från år 1777. I tornet finns även kyrkstocken, en järnbeslagen ekkista från 1600-talet

och en kollektskål av mässing från 1766 förvarade. Den äldsta kollekthåven av fyra, försedd med två silverklockor, är en gåva

av greve Gustaf Adolph Sparre 1766. Till kyrkans dyrgripar hör även den vackra oblatasken av drivet silver från slutet av 1600- talet.

 

Koordinater: X 6410681, Y 1355108

Se bilderna i ett bildgalleri