Butsch Terass Annelundsparken

Borås Kommun

 

Annelund skapades av färgerifabrikören Ambrotius Butsch som uppförde herrgårdsbyggnaden några år efter fjärde stadsbranden

år 1827. Från början var namnet Nyckelberget. Annelund fick sitt namn under den tid som Pehr Pettersson och hans hustru Anna

ägde fastigheten. Annelund räknades då som ett av Borås finaste landerier. Villan förstördes år 1959 av en brand och revs kort

efteråt, i dag finns bara murarna kvar. Annelund har haft sju privata ägare innan Borås Stad köpte herrgården 1945, Fabrikören

Ambrotius Butsch, Doktor August Charles, Pehr Pettersson, Konsul Remy Schwarts, Fabrikör J A Andersson, Arvid Sprakarn

och Häradshövdingen Thor Odencrants. Den mest prominenta gästen på Annelund var konung Karl XV, som var i Borås 1863

och invigde Herrljungabanan.

 

Se bilderna i ett bildgalleri