Chrsitinae Kyrka Alingsås

Alingsås Kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkan ligger centralt vid Stora torget och tillkom efter att Alingsås hade blivit stad och församlingen delats. Den är namngiven efter drottningKristina som var den första att skänka pengar, 100 daler silvermynt till bygget som pågick 1642-1651. Under en period kallades kyrkan för Stadskyrkan men den återfick efter en omfattande renovering 1986 sitt ursprungliga namn. Byggnaden är utförd i en för sin tid karaktäristisk klassicistisk  stil med ett fullbrett tresidigt avslutat kor. Tornet restes 1788-1793 och har en huv och lanternin som tillhör gustavianskt drag. Så sent som 1986 tillkom sakristia och 2003 församlingshem som har sammanfogats med kyrkan. Interiören har förändrats flera gånger. Brädvalvet frånslutet av 1700-talet finns dock kvar, liksom predikstolen. Färgsättningen går i blått (taket), mörkrött (kyrkbänkar och läktare) och väggarna är gulsrosa.

Koordinater X 6427674, Y 1306124

 

Se bilderna i ett bildgalleri