Dannike Kyrka

Borås Kommun

 

Kyrkans äldsta delar är långhusväggarna som härstammar från 1200-talet. En stor renovering genomfördes 1820

då nya fönster togs upp och en ny dörr sattes in vid västra kortsidan. 1909 genomfördes en stor ombyggnad och

nybyggnad som gav kyrkan sitt nuvarande utseende. Ett kyrktorn byggdes och nuvarande kor och sakristia tillkom.

Kyrkan består av ett rektangulärt med ett halvrunt kor i öster. Vid västra kortsidan finns kyrktornet med huvudingång

och vid lång- husets norra sida finns en vidbyggd sakristia. Kyrkans murar är vitputsade och har rundbådiga fönster.

Långhuset har sadeltak som täcks med enkupigt lertegel. Kor och sakristia har tak täckta av plåt. Vid kyrkogårdens

nordvästra sida står en brunmålad klockstapel med öppen konstruktion. Stapeln saknar numera kyrkklocka, eftersom

denna flyttade till kyrktornet när det byggdes.

 

Koordinater X 6398328, Y 1346277

Se bilderna i ett bildgalleri