Eggvena Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Från tidig medeltid är Eggvena församlings kyrka. Kyrkan är byggd av sten och har ett vackert läge vid Nossans

strand och i centrum av församlingen. På 1700-talet tillbyggdes den lilla kyrkan i öster och väster. Då byggdes också

det låga trätornet med vindflöjel. Detta torn ersätter en tidigare klockstapel i sydvästra hörnet av kyrkogården. På

1700-talet togs skiljemuren mellan långhuset och koret, dem s.k. triumfbågen bort, 1850 tillbyggdes sakristian på

norra sidan av kyrkan. Korset på altaret ersattes 1936 med en gammal altartavla, skuren i trä, från 1600-talet.

Samtidigt flyttades den vackra dopfunten från 1200-talet, av sandsten, ornerad med flätmönster, fram i koret. Den

hade förut tjänstgjort som fot under predikstolen. Under åren 1950 - 52 genomgick kyrkan en stor och välbehövlig

restaurering. De stränga vintrarna 1940 - 42 medförde att sprickor uppstod i murarna, varför en grundförstärkning

måste ske. Av kyrkans inventarier och märkligare föremål kan nämnas, att predikstolen vittnar om hög ålder med en

baldakin av senare datum. ett vackert timglas, en gåva av församlingsbor, pryder predikstolen. I tornet finns en kyrk-

klocka, gjuten 1756.

 

Koordinater X 6444100, Y 1328259

Se bilderna i ett bildgalleri