Ekehagens Forntidby

 

Ekehagens Forntidsby ligger i ett vackert ekskogsområde vid Ätrans strand cirka 2 mil söder om Falköping i Västergötland.

Här finns rekonstruktioner av förhistoriska boplatser.

Se bilderna i ett bildgalleri

                                       

                                                                                                       Gammal Ladugård                                               Jägarstenålder började efter istidens slut.

                                             

                                                                                                                             Jägarstenåldern slutade  för ca 6000 år sedan.                               Inhägnad åker

                                       

                                                                                                   Skinnberednings- & flintastensplats                            Bondestenåldern varade från 4000-1800 f Kr.

                                       

Ekehagens långhus är daterat till slutet av bondestenålden, cirka 2000 år f Kr.

                                       

Vildsvinen var ett av stenålderns viktigaste bytesdjur

                                       

                                                                                                                 Vildsvin med kultingar                                             Bronsåldern varade lite med än tusen år

                                       

                                                                                                          Bronsåldern 1800-500 f Kr.                  Hällristning               Järnåldern 500 fr Kr till 1000 e Kr

                                       

Ekehagens hus är rekonstruerat efter ett fynd från en bybildning utanför Halmstad daterad 200 e Kr

                                       

                                                                                                              Järnålderns hus                            Skogsvårdsstyrelsens grupp ute och paddlar stockbåt

                                       

Skogsvårdsstyrelsens grupp ute på jaktstigen bland fångstgropar och andra fällor

                   

Skogsvårdsstyrelsens grupp studerar rävfälla med mera