Ekornavallen

Gravfältet ligger cirka 15 km norr om Falköping i Västergötland

Se bilderna i ett bildgalleri

                                       

Runt 60 gravar från olika tider finns samlade på Ekornavallen

                                            

Imponerade röse av tusentals stenar

                                       

Enligt folksägnen restes bautastenarna till minne av 19 stupade krigare

                                       

Begravningsplats redan för 5000 år sedan

                                       

Ekornavallen har varit begravningsplats sedan stenåldern

         

Domarringar är andra exempel på gravlämningar