Elverket

Uppförd år 1894 och byggdes ut 1907, sten, av Borås stad. Industrin i Borås förbrukade 1915 246 kilowattimmar
(kWh), 1925 303 och 1935 331 samt 1942 558 kWh per invånare. För de borgerliga behoven, inklusive
gatubelysning, uppgick strömförbrukningen per invånare 1915 till 34 kWh, 1925 till 97, 1935 till 239 och
1942 till 443 kWh. Den totala energiförbrukningen pr invånare steg 1915-1942 från 280 till 1.001 kWh.

 

Koordinater X 6403334, Y 1329155

 

Se bilderna i ett bildgalleri