Enkehuset

Enkehuset byggdes 1884 av J.P. Holmström och ligger i korsningen

Stengärdsgatan - Torgatan -Sandgärdsgatan i kvarteret Midgård

 

Koordinater X 6403265, Y 1329444

 

Se bilderna i ett bildgalleri