Eriksbergs Gamla Kyrka

 Herrljunga Kommun

 

Kyrkan uppfördes under mitten av 1100-talet. Eriksberg socken och kyrka har ett traditionsbundet samband

med Erikska kungaätten. Man tror att detta har varit ättens födelseort och att Erik den Helige lät uppföra  kyrkan

här på sitt arvegods. Strax norr om kyrkan finns en offerkälla som kallas Erik den Heliges källa. I den gamla Väst-

götalagen står att konung Knut Eriksson, som var son till Erik den Helige "lät sitt liv i Eriksberg".  Här finns också

uppgifter om att biskop Bengt den Gode "gav båda klockorna till Eriksberg och att han låtit  iordningställa två mycket

kostbara relikskrin. Från Eriksberg och grannsocknen Jälas kyrkor finns praktfulla skrin.  De är närmast identiska och

räknas som landets främsta kyrkliga konstskatter från senare delen av 1100-talet.  Inne i kyrkan finns en kopia på

Eriksbergsskrinet. Originalet såldes 1875 och förvaras nu på Statens Historiska  Museum. Jälaskrinet finns på Väster-

götlands museum i Skara.Kyrkans byggnadskropp har inte genomgått  någon större förändringar genom tiderna. Lång-

huset har varit försett med tre ingångar. Vapenhuset i väster som är i sten,  och sakristian mot korets norra vägg byggdes

under 1600 - 1700-talet. Vapenhuset i söder är av trä och inrymmer  huvudportalen. Den fanns där redan när kyrkan

reparerades 1660. Klockstapeln som står här idag är från 1955. I Kyrkomuren som omgärdar kyrkan finns två murade

stigluckor av obekant ålder. Två stora kalkstenshällar  framför kyrkan markerar gravar för söner till kyrkoherde Brynolf

Petri d. 1648. I koret finns ett ursprungligt tunnvalv. Absiden har ett litet fönster och en dit upp ledande Jacobstege eller

himlatrappa.  Denna består av nio avsmalnande avsatser som leder igenom den tjocka muren. En relikgömma finns i altaret.

Framför  altaret ligger kyrkoherde Andreas Petri Fabricius begravd, död år 1668. Predikstolen anses vara den äldst bevarade

i landet och är signerad J. A. J 1574. Korgen är fyrsidig med  spegelfält i två våningar. De romanska målningar från 1100- och

1200-talen kan fortfarande ses. De var tidigare  överkalkade men togs fram i mitten av 1900-talet. Här finns två kungagestalter

försedda med dubbelgloria och i tunnvalvets mitt syns den lidande Kristus omgiven av Johannes och Maria. När den nya kyrkan

byggdes på 1800-talet  var det meningen att den gamla skulle rivas eller användas till andra ändamål. Den användes under en tid

som  spannmålsmagasin. Så småningom började man dock återgå till att hålla gudstjänsterna i den gamla kyrkan eftersom den

nya var svår att värma upp vintertid. Den gamla kyrkan fick 1978 åter rollen som församlingskyrka.

 

Se bilderna i ett bildgalleri