Essunga Kyrka

Essunga Kommun

 

Uppfördes 1903 i romansk stil. Vid restaurering 1936 fick långhuset ett tunnvalv, som ger interiören en viss klassicistisk

hållning. Altaret prydes av en barockuppsats från 1674. Delar av en plafondmålning av Johan Wahlin från 1764 har

bevarats. En kyrkklocka från 1463 förvaras i Statens Historiska museum.

 

Koordinater Y 6454925, X 1322282

 

Se bilderna i ett bildgalleri