Fåglaviks Kapell

Herrljunga Kommun

 

Kapellet tillkom 1894 genom en donation av grosshandlare Anders Magnus Andersson som var grundare till Fåglaviks glasbruk.

Strax före sin död 1891 hade han uttalat en önskan om att en del av hans kvarlåtenskap skulle användas till något som kunde komma

brukets anställda till gagn. Makan och barnen beslutade då att att uppföra ett brukskapell. Det hölls förhandlingar med Domkapitlet i

Skara och kyrkorådet och kyrkostämman i Hudene och 1893 beslutade Domkapitlet att det tilltänkta kapellet i Fåglavik skulle vara en

del av Hudene församling. Det skulle vara åtta gudstjänster per år och två nattvardsgångar skulle hållas av pastoratets präster. Den 7 april

1894 togs första spadtaget och fem månader senare invigdes kapellet av kyrkoherden i Södra Björke, Jonas Karlander. 1944 firades

kapellet med ett hejdundrande 50-årsjubileum. De 200 platserna i kapellet var fyllda och utanför stod 750 personer och lyssnade via

högtalare på när grosshandlare Anderssons son, ärkebiskopen Erlin Eidem höll högtidsgudstjänsten. Omkring 1 000 personer lyssnade

till tal och sång efter gudstjänsten på kyrkkaffet i glasbrukets sliperi. Utanför kapellet står en minnessten, rest till birgittinersystern Elisabeth

Hesselblads minne. Elisabeth Hesselblad föddes i Fåglavik 1870 och emigrerade till USA vid 18 års ålder där hon så småningom konverterade

till den katolska tron och blev birgittinernunna. Den 9 april 2000 saligförklarades hon av påven Johannes Paulus II.

 

Koordinater X 6446290, Y 1340929

 

Se bilderna i ett bildgalleri