Fallet i Viskafors

Borås Kommun

 

Anläggningen byggdes 1920 och har i stort sett inte förändrats sedan dess, men behöver nu rustas upp.

Särskilt den vänstra kanalmuren mot banvallen är trots omfattande reparationer i mycket dåligt skick och

läckage från dammen har ökat de senaste åren. Nu är den nya dammanläggningen klar och tyvärr så för-

svann en bro som fanns för över Viskan.

 

Koordinater: X 6393149, Y 1323067

 

Se bilderna i ett bildgalleri