Fänneslunda/Grovare Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

Kyrkan byggdes nära gränsen mellan Fänneslunda och Grovare för att ersätta två små medeltidskyrkor, som nu är

ruiner. Fänneslunda kyrkoruin med sin rundade kyrkogårdsmur, en runsten från tidigt kristen tid och en klockstapel.

Kyrkan invigdes 1875. Koret har under 1900-talet dekorerats med målningar av John Hedaeus, Borås. I kyrkans

kor står två medeltida dopfuntar i sandsten, som båda används, den ena för församlingens Fänneslunda-del och den

andra för Grovare-delen Fänneslundafunten är av välproportionerad kalktyp och prydd med ett geometriskt mönster:

andflätor och diagonallinjer samt åttadelade karvsnittsstjärnor inlagda i cirklar, en utsmyckning som är mycket ovanlig

på dopfuntar i vårt land. Grovarefunten  har ett antal figurscener i relief, bl. a Mikaels strid med draken, Guds lamm och

Kristus i en funt. Den räknas till stenmästaren Andreas skola från slutet av 1100-tal. Till Fänneslunda kyrka skänkte lands-

hövdingen Henrik von Vicken och hans hustru Anna Posse 1688 kalk och paten i drivet silver. Kyrkan orgel är ett för-

nämligt instrument, tillverkat vid 1800-talets mitt av orgelbyggaren J.N. Söderling i Göteborg för Saleby kyrka och inköpt

på 1890-talet.

 

Koordinater X 6419771, Y 1343725

Se bilderna i ett bildgalleri