Fänneslunda Kyrkoruin

Ulricehamns Kommun

 

Vid Fänneslunda gård 1,8 km SV om den nuvarande kyrka ligger ruinen av den gamla. Den konserverades 1936 och var

en romansk gråstenskyrka utan torn och med rakslutet kor. Under golvet hittades snidade plankor som kan tyda på en

 tidigare stavkyrka på platsen. En intressant runsten står vid infarten.

 

Koordinater X 6418400, Y 1342564

Se bilderna i ett bildgalleri