Flakebergs Kyrka

Grästorps Kommun

 

När den nuvarande kyrkan stod färdig 1899 revs den gamla kyrkan kyrkan från 1725. Här har funnits en ännu tidigare kyrka, troligen

från medeltiden. Byggmästare J Larsson från Varola uppförde kyrkan 1898-99. En omfattande restaurering ägde rum 1952 då en ny

sakristia byggdes. En av kyrkans vackraste o värdefullaste inventarier är altartavlan, i senbarock troligen från 1690-talet. Den restaurerades

1942. Den gamla predikstolens skulpturer av evangelisterna har satts upp på den nya. Orgeln byggdes 1909 av orgelbyggare O Hammarberg

i Göteborg. Nattvardssilvret o de kyrkliga textilierna skänktes 1731 av drottning Ulrika Elinora d y, genom riksdagsman Håkan Olofsson i

Olunda. Kyrkan har tre klockor, den speciella lillklockan anses kunna dateras till 1200-talets senare del. Utanför kyrkväggen på västra sida

finns en jättegryta nära 3 m djup och 1,7 m i diameter.

 

Koordinater: X 6470639, Y 1334254

Se bilderna i ett bildgalleri