Fogels Jordkula

Herrljunga Kommun 

Ligger i Skölvene socken i Västergötland.

Nils Fogel, kommen från Assatorp i Vänga, född den 11 februari 1815 av bondefolk.

Gift första gången med Brita Larsdotter från Vängatorp, född den 2 oktober 1810.

Barn: 

Johanna Lovisa      född  1842,

Ellika                     född  1845

Johan August         född  1851 död 1857

Lars                      född  1855

Familjen flyttade till Vängatorp, som tjänstefolk 1845. Efter ett år flyttade de in i en

backstuga i Vänga där de bodde till hustrun dog 1856. Barnen skingrades och Nils Fogel

kom från Bredared till Skölvene 1856.  Nils Fogel flyttade in som inhysehjon hos Söta-Kalle

och gifte sig den 13 juni 1866 med dennes syster Brita-Stina Johansson-Söt född den 9 juli 1819.

Efter att en tid bott i fattigstugan i Våthult flyttade de till, den av Fogel uppförda, jordkula vid

Lämmingabäcken på Sötetorps marker. Efter hustruns död 1871 bodde Nils Fogel själv i jordkulan

till augusti 1888, då han flyttade till skomakare G. Lundgren på Vitaheden.  Lundgren åtog sig

försörjningsskyldigheten för en årlig summa av 70 kronor och 50 öre, samt att hålla honom med

en del kläder och tillse att övriga behov såsom skolagning och lagning av kläder och träskor uppfylldes.

Nils Fogel var känd som en duktig stenarbetare och han kunde mura källare med valv och utföra andra

stenarbeten. Nils Fogels stuga är återuppbyggd 1985 - 86 av medlemmar i Skölvene Hembygdsförening.

 

 

Se bilderna i ett bildgalleri