Fölene Gravfält

Herrljunga Kommun

 

Gravfält 200 x 200 m, bestående av 90 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 30 högar, ca 40 runda stensättningar

och ca 20 resta stenar. Högarna är 6 - 18 m i diameter, 0,5 - 2,0 m h. Några är skadade genom grustäkt och ut-

grävning. De runda stensättningarna är 5 - 7 m i diameter, 0,2 - 0,4 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar

0,2 - 0,3 m st.. De resta stenarna är hälliknande, 0,5 - 3,0 m h,  0,5 - 1,5 m br och0,2 - 0,5 m tj. Sten nr 37 på

Riksantikvarieämbetets karta över Nycklabackens gravfält, har en ristning på den Ö sidan. Genom gravfältet går

flera odlingsvägar som har skadat några stensättningar.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6443208, Y 1332388

Se bilderna i ett bildgalleri