Fölene Kyrka

Herrljunga Kommun

 

Fölene församlings kyrka är från tidigt medeltid, d v s början av 1200-talet. Kyrkan är byggd av sten. Mittpartiet av kyrkan är äldst.

Kyrkan tillbyggdes i öster och väster på 1600- och 1700-talet, då sakristian och vapenhus kom till. Under åren 1946 - 1949 genom-

gick Fölene en genomgripande restaurering. Grunden, särskilt under sakristian och korändan av kyrkan av kyrkan förstärktes. Nytt

innertak och golv inlades. Elektrisk värmeanordning inmonterades. Kyrkans låga trätorn är från 1700-talet. Förut fanns det en klock-

stapel. Kyrkans interiör utformades huvudsakligen under 1800-talet. Den vackra predikstolen med sin stilenliga baldakin tilldrar sig

särskilt uppmärksamhet. Predikstolen har målade blomsterurnor i fyllningarna och baldakinen är skulpterad. Altartavlan med krucifixet

är skulpterad och tillhör liksom predikstolen tiden omkring 1700. I södra delen av koret står en vacker dopfunt från 1200-talet, kanske

1100-talet. I det låga trätornet finns blott en kyrkklocka från 1861. Av märligare inventarier kan nämnas en gammal offer- kista i sakristian.

 

Koordinater X 6443628, Y 1332912

 Se bilderna i ett bildgalleri