Folkets Hus

Borås Kommun

 

Folkets Hus uppfördes 1938 - 1939 efter ritningar av Gunnar Jonsson. Detta är hur Folkets hus såg ut innan ombyggnaden.

 

Se bilderna i ett bildgalleri