Förfallna Dammluckor i Viskafors

Förfallna dammluckor vid Hallbergs Lampskärmar i Viskafors.

Koordinater: X 6394494, Y 1324478

                                                                                             

 

Se bilderna i ett bildgalleri