Fritsla Kyrka

Marks Kommun

 

Fritsla gamla kyrka, byggd 1618, låg på samma plats som sin medeltida föregångare, mitt i samhället, vid Stommens gård.

Någon bevarad bild på den gamla kyrkan finns inte, men enligt en muntlig tradition, skall den ha påmint om Roasjö kyrka i

Kinds kontrakt. Då kyrkan befanns för trång och i mycket dåligt skick, beslöt kyrkostämman den 11 november 1844 att

bygga en ny kyrka. Den gamla kyrkplatsen övergavs och den nya kyrkan, som påbörjades 1848 och stod färdig 1849, upp-

fördes längre upp i byn, alldeles intill Kronogärdet, en av de äldsta förläggargårdarna i socknen. År 1851 invigdes kyrkan av

biskop Bruhn. Kyrkan renoverades senast 1973 invändigt. År 2008 vitkalkades tornet ånyo. Kyrkan rymmer 350 sittplatser.

 Altartavlan är utförd av konstnären Albert Eld, och föreställer den korsfäste Jesus, flankerad av sin mor Maria till vänster och

älsklingslärjungen Johannes till höger. Altartavlan är från 1929 och ersatte det nakna kors med törnekrona och svepning som

ursprungligen prydde platsen ovanför altaret. På många församlingsbors enträgna begäran, bevarades den gamla altarpydnaden

och sattes upp i korets södra del.

 

Koordinater: X 6385354, Y 1319691

 Se bilderna i ett bildgalleri