Fröstorp, Storegården Hovs Socken

 

Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr.

Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god tägn, och efter Esbjörn,

sin broder, en mycket dugande dräng. Namnet Funnen var ursprungligen ett tillnamn med betydelsen

"den funne, hittebarnet". Det förekommer i ytterligare några runskrifter. "Tägn och "dräng" betecknade

troligen män av olika ålder och rang. Runstenen står med all sannolikhet på ursprunglig plats invid

den väg som går igenom det intilliggande gravfältet.

 

Se bilderna i ett bildgalleri