Runsten Vg 157 och Gravfält

Herrljunga Kommun

 

Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr. Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god tägn,

och efter Esbjörn,  sin broder, en mycket dugande dräng. Namnet Funnen var ursprungligen ett tillnamn med

betydelsen "den funne, hittebarnet". Det förekommer i ytterligare några runskrifter. "Tägn och "dräng" betecknade

troligen män av olika ålder och rang. Runstenen står med all sannolikhet på ursprunglig plats invid  den väg som

går igenom det intilliggande gravfältet. Den är daterad till ca 1010-1050.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Se bilderna i ett bildgalleri