Gäddereds Kvarn

                                                                                             

Borås Kommun

På denna plats vid Lundabäcken har kvarn funnits i över 200 år. Från flera platser i Sjuhäradsbygden omtalats kvarnar

redan på 1300 - 1400-talet t ex i Seglora Socken 1397, Kinnarumma Socken 1361, Toarps Socken 1416 m fl. En

kvarn i Gäddered omtalas i Kvarnkommissionens protokoll 1699 som en skvaltkvarn eller enfotakvarn som malde

för gårdens eget behov. Eftersom gården finns omnämnd redan år 1314 är det troligt, att kvarn funnits här redan

under medeltiden. Skvaltkvarnen var den enklaste typen av vattenkvarn, där kvarnstenen drevs av en lodrät axel

med horisontella skovlar. Kvarnen drevs endast under höst- och vårfloden då vattentillgången var riklig. Av utseendet

på denna kvarnlämning samt av kvarnstenarnas storlek och räffling framgår, att skvaltkvarnen  sedermera,troligen under

1800-talet, ersattes av en liten hjulkvarn av vanlig typ med vertikalt stående vattenhjul för underfallsdrift. Kvarnens storlek

har varit ca 4 x 4 meter med ett par kvarnstenar. På en karta från 1701 visas en kvarn på denna plats samt en såg lite längre

ner i bäcken.

 

Koordinater X 6392265, Y 1319238

Se bilderna i ett bildgalleri