Gamla Boråsbilder

Bockasjögatan

 

 

 

 

 

 

 

Från Surbrunnsgatan till Petersbergsgatan. Fick sitt namn år 1907 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Namnet efter Bockasjön som blev torrlagd i början av 1900-talet. Bocka Lacus nämns på 1640-talet. Ordet bock är ursprunget till namnet.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild