Gamla Boråsbilder

Brämhult & Brämhultsvägen

 

 

 

 

 

 

Brämhultsvägen går från Åsbogatan till Åsgatan. I 1545 års jordbok upptogs två gårdar i byn. Namnets ursprung är mycket ovisst. Möjligen kan det vara ordet bräm-, d v s "kant" som är ursprunget till namnet, -hult betyder lövskog.

Klicka här så kan du se bilderna i ett bildgalleri och text till varje bild